Walne Zebranie Sprawozdawcze PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grzegorz Wojciechowski   
środa, 24 stycznia 2018 08:34

Zgodnie z wymogami statutu Zarząd Bractwa zaprasza

 

  na dzień 16 lutego (piątek) 2018 r. godz. 18.00

 

    do restauracji "Kryształowa" na roczne

 

        walne ebranie sprawozdawcze.

 

Porządek zebrania

1. Otwarcie zebrania


2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad


3. Wybór sekretarza zebrania

 

4. Wybór komisji skrutacyjnej i wniosków


5. Stwierdzenie prawomocności zebrania


6. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności

    w latach 2017 - 2018


7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej


8. Dyskusja nad sprawozdaniami


9. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu


10. Prezentacja planu działania Bractwa na rok 2018 - 2019


11. Dyskusja nad planem


12. Wolne głosy i wnioski


13. Zamknięcie zebrania

 

prezes Zarządu

Dariusz Kędziora

 

sekretarz

Grzegorz Wojciechowski