Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grzegorz Wojciechowski   
piątek, 25 stycznia 2019 09:11

Zgodnie z wymogami statutu Zarząd Bractwa zaprasza

Szanowne Siostry i Braci

na dzień 8 lutego (piątek) 2019 r. godz. 18.00

do restauracji "Kryształowa" na

walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze

Porządek zebrania

1. Otwarcie zebrania

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

3. Wybór sekretarza zebrania

4. Wybór komisji skrutacyjnej i wniosków

5. Stwierdzenie prawomocności zebrania

6. Sprawozdanie Prezesa Zarządu

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

8. Dyskusja nad sprawozdaniami

9. Wybór prezesa Zarządu

10. Wybór członków Zarządu

11. Prezentacja planu działania Bractwa

12. Dyskusja nad planem

13. Wolne głosy i wnioski

14. Zakończenie zebrania

Poprawiony: niedziela, 27 stycznia 2019 12:06