Władze bractwa PDF Drukuj Email

Zarząd Bractwa
Prezes - Dariusz Kędziora
Wiceprezes €“ Jerzy Szwarczyński
Wiceprezes  Paweł Sierakowski
Sekretarz  Grzegorz Wojciechowski
Skarbnik Jan Łukasik
Strzelmistrz €“ Leszek Andrzejak
Komendant €“ Krzysztof Boguszyński
Członek Zarządu €“ Marek Konieczny
Członek Zarządu €“ Grzegorz Pazdaj

Członek Zarządu - Piotr Kuropka

Komisja Rewizyjna

Kazimierz Musielak€“ przewodniczący
Krzysztof Nowicki €“ członek
 Zbigniew Klimasz€“ członek

Sąd Honorowy

Henryk Andrzejewski€“ przewodniczący
Maciej Pawlak  członek

Jakub Kędziora€“ członek