Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grzegorz Wojciechowski   
poniedziałek, 08 kwietnia 2013 18:19
Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze

Upłynęły już trzy lata działalności Bractwa Kurkowego w Poniecu. Zgodnie z wymogami statutowymi zwołano zebranie walne, w celu podsumowania działalności i wybrania zarządu na kolejną kadencję. W zebraniu oprócz braci uczestniczyli również goście: burmistrz Ponieca Jacek Widyński, przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz, komendant gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Poniecu Jerzy Wendzonka i prezes Ponieckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego Maciej Matuszewski. Ze złożonych sprawozdań wynika, że w tym okresie odbyło się wiele imprez, w tym uroczystość nadania sztandaru. Rozpoczęła się budowa strzelnicy przy drodze Poniec – Sowiny. Złożono podziękowania władzom miasta Ponieca oraz organizacjom społecznym za pomoc i współpracę. W skład nowego zarządu weszli: Dariusz Kędziora – prezes, Jerzy Szwarczyński– wiceprezes, Włodzimierz Kosik– wiceprezes, Grzegorz Wojciechowski– sekretarz, Jan Łukasik – skarbnik, Janusz Grześkowiak– strzelmistrz, Paweł Sierakowski –komendant, Marek Konieczny– członek Zarządu, Grzegorz Pazdaj– członek Zarządu. Wybrano także komisję rewizyjną i sad honorowy. Na czele komisji rewizyjnej stoi jako przewodniczący Adam Przygoda. Członkami są: Krzysztof Nowicki, Kazimierz Musielak. Sąd honorowy będzie pracować w składzie: Jacek Gilewski – przewodniczący oraz Maciej Pawlak i Andrzej Zygmanowski.