Wyniki Strzelanie o tytuł Króla Żniwnego 2018 Drukuj

Wyniki strzelania o tytuł Króla Żniwnego  w dniu 25 sierpnia 2018 r.

 

Królem Żniwnym 2018 r. został Piotr Kuropka.

2 miejsce – Jacek Gilewski

3 miejsce – Jakub Kędziora

Księciem Żniwnym 2018 r. został Mikołaj Klimasz

2 miejsce – Stanisław Matuszewski

3 miejsce – Bianka Konieczna

Tarcza Króla ustępującego Michała Wojtkowiaka

 1. Krzysztof Łabusinski
 2. Jacek Gilewski
 3. Jerzy Mierzyńśki

Tarcza Sponsorów M.G Pazdaj

 1. Jan Łukasik
 2. Ryszard Bura
 3. Szymon Konieczny

Tarcza Sponsora B.Wujczak

 1. Jacek Gilewski
 2. Henryk Andrzejewski
 3. Krzysztof Łabusiński

Ryngraf Ścibora Ponieckiego

 1. Krzysztof Łabusiński
 2. Jacek Gilewski
 3. Witold Jankowiak

Tarcza Pań

 1. Michalina Szwarczyńska
 2. Anna Matyla
 3. Stanisława Kędziora

Tarcza Dziecięca

 1. Mikołaj Klimasz
 2. Maksymilian Kuropka
 3. Stanisław Matuszewski
 4. Justyna Wojtkowiak
 5. Jakub Konieczny
 6. Bianka Konieczna
 7. Franciszek Matyla
 8. Zofia Wojtkowiak
 9. Jan Wojtkowiak

Strzelanie do kura

 1. Jakub Kędziora
 2. Zbigniew Klimasz
 3. Agnieszka Matuszczak

Strzelanie do kura dziecięcego

 1. Bianka Konieczna
 2. Stanisław Matuszewski
 3. Jakub Konieczny