Logowanie
Witamy na stronie Bractwa Kurkowego w Poniecu
Jubileusz Bractwa PDF Drukuj Email

Święto Bractwa Kurkowego

390 lat temu, w 1629 roku, zostało założone w Poniecu Bractwo Kurkowe. Zadaniem tej organizacji było ćwiczenie mieszczan w strzelaniu, w celu obrony miasta. Ponieckie Bractwo Kurkowe przetrwało ponad 300 lat. W 1948 r. na rozkaz ówczesnych władz komunistycznych zostało zlikwidowane. Dziesięć lat temu grupa mieszkańców gminy Poniec postanowiła je reaktywować. Głównym inicjatorem odrodzenia Bractwa Kurkowego był Jerzy Szwarczyński. Bractwo Kurkowe w Poniecu zostało powołane w 2009 r., jako organizacja nowa pod względem prawnym, ale nawiązująca do tradycji dawnego bractwa.
Upływające w tym roku dziesięciolecie istnienia Bractwa Kurkowego w Poniecu stało się okazją do bilansu jego istnienia. Został on dokonany w trakcie uroczystości, które odbyły się 10 i 11 maja br. Rozpoczęły się spotkaniem członków Bractwa i licznych gości w Sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu, wśród których byli przedstawiciele władz samorządowych Ponieca, ks. proboszcz Krzysztof Szymendera, bracia i siostry z innych bractw, przedstawiciele organizacji społecznych, oficerowie z 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego. W trakcie spotkania miała miejsce promocja książki o dziejach Bractwa Kurkowego w Poniecu. Ukazała się ona dzięki finansowemu wsparciu braci oraz sponsorów. Na ponad 100 stronach zawiera ona opis dziejów Bractwa i bardzo wiele ilustracji, obrazujących jego rozwój. Bractwu składano gratulacje z okazji jubileuszu. Bracia dziękowali wszystkim osobom oraz instytucjom, które wspierały ich w ciągu tych dziesięciu lat. Wręczono także szereg odznaczeń brackich.
Nazajutrz odbyło się tradycyjne strzelanie o godność króla zielonoświątkowego. Rozpoczęły się one od części oficjalnej. Pochód braci oraz gości udał się po Piotra Kuropkę, ubiegłorocznego króla, a następnie na uroczystą mszę św. w kościele parafialnym. Oficjalne uroczystości uświetniła kompania Wojska Polskiego z 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego. Po zakończeniu mszy bracia i goście udali się na strzelnicę, gdzie odbyły się zawody. Po kilkugodzinnych zmaganiach wyłoniono zwycięzców. Najważniejszą nagrodę – tytuł Króla Zielonoświątkowego 2019 zdobył Jakub Kędziora. Jest on najmłodszym w historii Bractwa królem. Drugie miejsce zdobył Marek Konieczny, a trzecie Henryk Andrzejewski. Młodzieżowym mistrzem, czyli Księciem Bractwa 2019 został Stanisław Matuszewski.
Podobnie jak w latach ubiegłych, odbyły się także strzelania w innych konkurencjach. Tarczę burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego zdobył Krzysztof Łabusinski z Krobi. On również wywalczył tarczę ufundowaną przez firmę „Dark”. Najlepszy w strzelaniu do Tarczy Brackiej był Marek Balcerek z Jutrosina, natomiast Mateusz Głowacz z Rydzyny zwyciężył w strzelaniu do Tarczy Ustępującego Króla Piotra Kuropki. Ryngraf Przechodni Jarosława Glonka w tym roku zdobył Filip Kędziora. Kura udało się strącić Grzegorzowi Pazdajowi. W strzelaniu dla pań najlepsza była Maja Sworowska.
Bogatsze niż w latach poprzednich była liczba konkurencji dziecięcych w strzelaniu z wiatrówki. Odbyły się dwa odrębne strzelania dla dzieci starszych i młodszych. W strzelaniu dla dzieci starszych zwyciężył Mikołaj Klimasz, a dla dzieci młodszych Oliwier Kurowski. Zwycięzcą w strzelaniu do kura dziecięcego został Adam Matuszewski. Wszystkie dzieci biorące udział w strzelaniach otrzymały medale i upominki.
Po zakończeniu strzelań i rozdaniu nagród odbyła się tradycyjna biesiada bracka, w której wzięli licznie udział także goście.
Bracia siostry i bracia kurkowi z Ponieca są zadowoleni i dumni z dziesięciu lat swej pracy. Jej owocem jest strzelnica, która z każdym rokiem staje się coraz piękniejsza i lepiej wyposażona. Warto podkreślić, że Bractwo zbudowało ją nie tylko dla siebie. Strzelnica coraz częściej jest wykorzystywana na różne imprezy przez organizacje i osoby prywatne. W ten oto sposób, dzięki Bractwu, gmina Poniec zyskała obiekt służący całej lokalnej społeczności.
Dorobek Bractwa to jednak nie tylko strzelnica, ale również stworzenie wspólnoty ludzi, którzy razem nie tylko bawią się, ale również razem pracują i działają. Szczególnie jest ważne, że w szeregach jest stosunkowo dużo ludzi młodych. Jest to cecha, która wyróżnia Bractwo Kurkowe w Poniecu na tle innych tego typu organizacji. Bractwo jest obszarem społecznej aktywności dla starszych i szkołą wspólnego działania dla dzieci i młodzieży.
Szczegółowe wyniki strzelań:

Król Kurkowy 2019 - Jakub Kędziora

I rycerz Marek Konieczny

II rycerz - Henryk Andrzejewski

Książę Młodzieżowy 2019 - Stanisław Matuszewski

2. Mikołaj Klimasz

3.Bianka Konieczna

4.Jakub Konieczny

5.Maksymilian Kuropka

6. Jan Matyla

7. Adam Matuszewski

8. Franciszek Matuszewski i

Tarcza Króla 2018 Piotra Kuropki

1. Mateusz Głowacz

2.Krzysztof Łabusinski

3. Filip Kędziora

Tarcza Burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego

1. Krzysztof Łabusinski

2.Krzysztof Boguszyński

3.Marek Konieczny

Ryngraf jarosława Glonka

1.Filip Kędziora

2.Andrzej Jurkowski

3. Włodzimierz Jurkowski

Tarcza Bracka

1. Marek Balcerek

2. Krzysztof Łabusinski

3. Filip Kędziora

Tarcza Firmy DARK

1. Krzysztof Łabusinski

2. Marek Balcerek

3. Henryk Andrzejewski

4. Andrzej Kuźmia

5. bartosz Kowalewicz

6. Mateusz Głowacz

Tarcza Pań

1. Maja Sworowska

2. Stefania Kuropka

3.Małgorzata Głowacz

Strzelanie do kura

1. Grzegorz Pazdaj

2. Małgorzata Śliwińska

3. Hanna Konieczna

Tarcza dla dzieci starszych

1. Mikołaj Klimasz

2. Jakub Konieczny

3. Maksymilian Kuropka

Tarcza dla dzieci młodszych

1. Oliwier Kurowski

2. Adam matuszewski

3. Justyna Wojtkowiak

4. Bianka Konieczna

5. ex aequo: Szymon Hamulak

Michał Szymkowiak, Franiszek Matyla

Stanisław Matuszewski

6. Michał Sworowski

7. Dawid Wolniarski

8. Zofia Wojtkowiak

9. Maja Sworowska

10. Zuzanna Zając

Kur dziecięcy

1. Adam Matuszewski

2. Franciszek Matyla

3. Szymon Hamulak

 

 

 

 
Strzelanie Królewskie PDF Drukuj Email

Serdecznie zapraszamy

Poczty Sztandarowe i Wielce Szanownych Braci i Siostry

oraz wszystkich miłośnikow sportu strzeleckiego

w dniu 11 maja 2019 r. na godzinę 11.00

na uroczystość 10 lecia Bractwa Kurkowego w Poniecu.

Zbiórka Pocztów Sztandarowych i gości o godz. 11.00

przed restauracją "Kryształowa"

Msza św. o godz. 12.00

PROGRAM STRZEALNIA

- Strzelanie o tytuł Króla Kurkowego AD 2019 oraz

strzelania towrzyszące:

- Do tarczy Króla ustępującego Brata Piotra Kuropki

- O Ryngraf Brata Jarosława Glonka

- Do Tarczy Brackiej Jubileuszowej

- Do tarczy - strzelanie z pistoletów

- O nagrodę firmy "DARK" Dariusza, Jakuba, Filipa Kędziorów

- Do tarczy Burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego

- Do Tarczy Pań

- O tytuł Księcia Bractwa Kurkowego w Poniecu

- Do tarczy dla dzieci

- Do kura

Na uroczystości nastąpi otwarcie toru pistoletoweo.

Zakończenie strzelania i wręczenie nagród godz. 18.00.

Po zakończeniu zapraszamy na biesiadę bracką

przy muzyce, w trakcie strzelania tradycyjny poczęstunek.

 

Krol Kurkowy                                          Prezes Bractwa Kurkowego

Piotr Kuropka                                                Dariusz Kędziora

 
Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze PDF Drukuj Email

Zgodnie z wymogami statutu Zarząd Bractwa zaprasza

Szanowne Siostry i Braci

na dzień 8 lutego (piątek) 2019 r. godz. 18.00

do restauracji "Kryształowa" na

walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze

Porządek zebrania

1. Otwarcie zebrania

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

3. Wybór sekretarza zebrania

4. Wybór komisji skrutacyjnej i wniosków

5. Stwierdzenie prawomocności zebrania

6. Sprawozdanie Prezesa Zarządu

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

8. Dyskusja nad sprawozdaniami

9. Wybór prezesa Zarządu

10. Wybór członków Zarządu

11. Prezentacja planu działania Bractwa

12. Dyskusja nad planem

13. Wolne głosy i wnioski

14. Zakończenie zebrania

 
Wyniki Strzelania z okazji 100 rocznicy Niepodległości Polski PDF Drukuj Email

Wyniki strzelania z okazji Święta Niepodległości

3 listopada 2018 r.

Tytuł Króla Królów zdobył Witold Jankowiak.

2 miejsce – Tadeusz Dekiert

3 miejsce – Marek Balcerek

 

Wyniki pozostałych konkurencji

 

Tarcza z okazji 100 rocznicy Niepodległości

Ufundowana przez Burmistrza Ponieca

 1. Marek Balcerek
 2. Bartosz Kowalewicz
 3. Ryszard Bura

 

Tarcza z okazji 100 rocznicy

Powstania Wielkopolskiego

Ufundowana przez Burmistrza Ponieca

 1. Mateusz Głowacz
 2. Krzysztof Łabusinski
 3. Ryszard Bura

 

Tarcza z okazji 90 rocznicy zdobycia

Tytułu Króla Kurkowego przez

Stanisława Szymańskiego

Ufundowana przez rodzinę Szymańskich

 1. Dariusz Kędziora
 2. Jacek Gilewski
 3. Krzysztof Boguszyński

Szabla ufundowana przez

Jerzego Szwarczyńskiego

 1. .Jacek Gilewski
 2. Krzysztof Łabusinski
 3. Marek Matuszewski

Tarcza Bracka

 1. Bartosz Kowalewicz
 2. Paweł Sierakowski
 3. Mateusz Głowacz

Tarcza Pań

 1. Beata Budzyńska
 2. Anna Matyla
 3.  Michalina Szwarczyńska

Tarcza Dziecięca - Bracka

 1. Maja Sworowska
 2. Mikołaj Klimasz
 3. Bianka Konieczna

Tarcza Dziecięca A. Matyli

 1. Zofia Wojtkowiak
 2. Franciszek Matyla
 3. Mikołaj Klimasz

Kur Dziecięcy

 1. Franciszek Matyla
 2. Justyna Wojtkowiak
 3. Bianka Konieczna

 

Kur

 1. Ryszard Bura
 2. Katarzyna Wojtkowiak
 3. Henryk Andrzejewski
 
Strzelanie miesięczne PDF Drukuj Email

Strzelanie miesięczne odbędzie się w piątek 5 października br. o godz. 18.00 na strzelnicy brackiej w Poniecu. Jest to ostatnie strzelanie w sezonie 2017-2018.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 14

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości